Altijd de juiste contractvorm

Ligarus heeft veel ervaring met verschillende contract- en aanbestedingsvormen bij overheden en commerciële partijen. Wij kunnen u dus heel specifiek adviseren bij het in de markt zetten van uw project.

Ook kunnen wij ondersteunen bij het kiezen van de criteria en de uiteindelijke selectie van een aannemer. Bent u aannemer? Dan voeren we voor u analyses uit en kunnen we u begeleiden bij tenders.

Bij welke contractvormen kunnen wij jou helpen?

Er zijn verschillende contractvormen waarin we u kunnen adviseren, zoals:

  • Programma van Eisen;
  • RAW-bestekken met of zonder EMVI;
  • Geïntegreerde contractvormen (UAV-GC);
  • Bouwteamovereenkomst;
  • Onderhoudscontracten en raamovereenkomsten;
  • Prestatie-inkoop (Best Value Procurement).

Inzicht in de kosten

Uiteraard blijft u bij elk project liefst binnen uw budget. Inzicht in projectkosten zijn daarom van groot belang, in iedere projectfase. Wij kunnen de verschillende kosten voor u in kaart brengen. U kunt denken aan de volgende begrotingen:

  • Haalbaarheidsbegroting;
  • Budgetbegroting;
  • SSK-begroting o.b.v. voorlopig of definitief ontwerp;
  • Directiebegroting.

Inkoopprocessen

Bij ieder inkoopproces is het belangrijk om rekening te houden met budget, wet- en regelgeving en de projectopdracht. Wij kunnen u op maat adviseren en u volledig ontzorgen op inkoopgebied. U kunt daarbij denken aan het verzorgen en begeleiden van aanbestedingen. Ook adviseren we over beoordelingscriteria en begeleiden en beoordelen we BPKV-plannen.

Een goed contract biedt vertrouwen

Door vooraf afspraken vast te leggen in een goed en passend contract, wordt u niet verrast tijdens uw project. Neem contact met ons op, dan kijken we samen welke contractvorm u het beste past.