Oog voor detail

Tijdens de uitvoering wilt u natuurlijk dat het project op koers blijft. In de vertaling van theorie naar praktijk loopt niet altijd alles zoals in de voorbereiding is geschetst.

Uitvoeringsbegeleiding is daarom essentieel voor het slagen van uw project. Wij zijn inzetbaar voor directie en dagelijks toezicht. Wij waken voor u over de fasering, budgetten, arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het werk. Alsof het ons eigen project is. Wij spreken de taal van uitvoerders en kennen de belangen van opdrachtgever.

Onze professionals kunnen u ondersteunen met:

  • Directie UAV
  • Dagelijks toezicht
  • VISI
  • Omgevingsmanagement
  • Oplevering en overdracht