Voor elk civieltechnisch plan worden randvoorwaarden opgesteld. Deze vormen de leidraad bij ons ontwerp, maar we kijken altijd verder. De focus ligt op kwaliteit, wat betekent dat we ook oog hebben voor functionaliteit, veiligheid en regelgeving. Zo komen we tot het best mogelijke civieltechnische plan.

Onze brede ervaring maakt bovendien dat we een oplossing hebben voor iedere civieltechnische uitdaging. We kunnen u advies geven aan het begin van een project of een project geheel uitvoeren. Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp; wij betrekken u bij elke stap. Met uw tevredenheid als resultaat.

Wat wij voor u kunnen ontwerpen

 • Landschappelijk ontwerp
  We adviseren, ontwerpen en verrichten de technische voorbereiding voor de aanleg van onder meer parken, plantsoenen, sportvelden en speelterreinen.
  Ook visieontwikkeling behoort tot de werkzaamheden. Kortom een breed scala van mogelijkheden.
 • Stedenbouwkundig ontwerp
  Wij zorgen voor een gebalanceerd ontwerp waarin wonen, werken en verblijven optimaal tot hun recht komen, met oog voor de omgeving en wensen van gebruikers.
 • Verkeerskundig ontwerp
  Veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit; daar gaat het om in mobiliteit. Wij kijken pragmatisch naar het ontwerp, en houden rekening met regelgeving en bestemmingsplan.
 • Verlichtingsplan
  Verlichting is een belangrijk onderdeel van ieder ontwerp. Wij voeren voor u lichtberekeningen uit, altijd uitgaand van actuele richtlijnen en de omgeving.
 • Projectvisualisaties
  Visualisaties zijn essentieel voor een realistische presentatie van projecten aan de betrokkenen. In 2D of 3D, geschetst of gedetailleerd en statisch of bewegend. Het kan allemaal!

Ontwerp voor elke fase in de voorbereiding

Ligarus kan een grote diversiteit in ontwerpen verzorgen, in elke fase van de voorbereiding in een project. Neem contact met ons op, dan nemen we samen de mogelijkheden door!